Pagina 1 van 11

Missietrajecten commitment ophalen

Heb je tijdens het Transitielab in het Speelhuis in Helmond op 14 april jl. commitment gegeven op één of meerdere missietrajecten? Via deze vragenlijst kun je aangeven welke rol je binnen een missietraject wilt vervullen, bijvoorbeeld die van trekker, facilitator of financier.
https://heelhelmondduurzaam.nl/wp-content/uploads/2023/03/2E2A0919-low-res.jpg

Het moment is aangebroken om door te pakken.

Heb je al ideeën hoe een missietraject georganiseerd kan worden en wat daarvoor nodig is? Dan kun je dat ook achterlaten. Heb je nog geen commitment gegeven op een missietraject? Dan is dit je kans om dat alsnog te doen via deze vragenlijst. Alvast hartelijk dank voor het invullen!
Deze enquête zal ongeveer 6 minuten in beslag nemen. Je kan de enquête deels invullen en later afmaken en opsturen.
Tip: Een beschrijving van ieder missietraject en de voorlopige betrokkenheid van organisaties staat op wat-als-het-ons-lukt.vercel.app. Het wachtwoord is Dembrane2023!
Dien nooit wachtwoorden in via Tally-formulieren.
Kwaadaardig formulier melden